ผลงาน (หนังสือคณิตศาสตร์) ทั้งหมด


ผลงานเล่มหนา
(1) Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย)

    เนื้อหา : ครบทุกหัวข้อตามหลักสูตรใหม่ ม.ปลาย อย่างกระชับที่สุด
    + เนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม และตัวอย่างโจทย์
    + ข้อสังเกต, จุดที่ผิดบ่อย, ข้อควรระวัง, ดรรชนีค้นคำ
    + เรื่องแถม 9 เรื่อง ในหน้าว่างหน้าสุดท้ายของ 9 บท
    + แบบฝึกหัด เรียงลำดับจากง่ายไปยาก
    + เฉลยคำตอบ และเฉลยวิธีคิด อยู่ตอนท้ายของแต่ละบท

    ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย : โจทย์และเฉลยวิธีคิด 2541-2552 (18 ฉบับ)
    + วิเคราะห์ข้อสอบแยกตามหัวข้อในบทเรียน เรียงลำดับง่ายไปยาก
    + โจทย์ข้อสอบความถนัดวิศวะฯ 2541-2551 (เฉพาะข้อคณิตศาสตร์)
    + สถิติช่วงคะแนนสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2541-2552

ฉบับ E-Book : แจกฟรีที่ thaiware.com (เก่า) และ ที่เว็บนี้เอง (ใหม่)

ตีพิมพ์เป็นเล่ม : ในชื่อ "คณิตศาสตร์ O-NET & A-NET" (ปกสีม่วง, ธ.ค.48)
    โดย สนพ. science center (ธรรมบัณฑิต) .. ราคาปก 159 บาท
   
หมายเหตุ : ปี 52 ชื่อหนังสือถูกเปลี่ยนเป็น "O-NET & PAT1" (ปกน้ำเงิน)
    แต่เนื้อในยังไม่อัพเดท ..ถ้าไม่รีบร้อนแนะนำให้รอฉบับปรับปรุง (R2.9) ครับ
(2) O-NET สนทนา (2 เล่มจบ)
สำหรับเตรียมสอบคณิตพื้นฐาน ม.4-5 ที่โรงเรียน และสอบ O-NET ม.6

    เนื้อหา : บทสนทนาในห้องเรียนแบบเป็นกันเอง เหมือนผู้อ่านได้นั่งเรียนด้วย
    + สรุปเนื้อหารวบยอด ท้ายแต่ละตอน (รวมทั้งสิ้น 16 ตอน)
    + แบบฝึกหัด มาจากแนวข้อสอบเก่า

    แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย : O-NET 2549-2554

ฉบับ E-Book : ไม่ได้ทำ แต่มีตัวอย่างให้ดูเต็มๆ 2 บทครับ.. คลิกเพื่อโหลด
    (ถ้ายังไม่จุใจ มีรุ่นเก่าก่อนปรับปรุงให้อ่านทั้งเล่ม ในเว็บบอร์ดหน้านี้ด้วย)

ตีพิมพ์เป็นเล่ม : เล่มละ 140 บาท พิมพ์จำนวนจำกัด ไม่ได้วางขายทั่วไปนะครับ
    ส่วนรายละเอียดการสั่งซื้อและของแถม ดูได้ที่นี่เลยครับ >> คลิก!
   

(3) คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ฉบับขี้หลอก! (ชื่อชั่วคราว)
เพื่อแก้ปัญหาที่ผู้เรียนไม่ค่อยทบทวน และทำแบบฝึกหัดให้เข้าใจลึกซึ้ง

    + รวบรวมอธิบายเฉพาะจุดที่ผู้เรียนมักเข้าใจผิด หรือจุดที่ข้อสอบจะหลอกได้

ฉบับ E-Book : ไม่มีโครงการทำ

ตีพิมพ์เป็นเล่ม : (กำลังจัดพิมพ์อยู่ครับ)

(4) ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ ของแท้! (2 เล่มจบ)
เหมาะที่จะใช้เป็นหนังสืออ้างอิง สำหรับค้นหาหรือฝึกทำข้อสอบเก่า

    + ครอบคลุมโจทย์ข้อสอบมากกว่าหนังสืออื่น 6 เล่มรวมกัน!
    + ประกอบด้วย ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครบถ้วนตั้งแต่ 2520 จนถึง 2552
    + ข้อสอบระดับประเทศ หลากหลายแนว ในรอบทศวรรษ
       (สมาคมฯ, ทุนคิง, ความถนัดวิศวะ, คัดโอลิมปิก, โควตา มช.)
    + ยกมาทุกข้อพร้อมระบุแหล่งที่มา เรียงตามลำดับเนื้อหาและระดับความยาก
    + แถมพิเศษ.. สรุปเนื้อหา-ตัวอย่าง "ฉบับเข้มข้น" สำหรับทบทวนก่อนตะลุย

ฉบับ E-Book : ไม่ได้ทำ แต่มีตัวอย่างให้ดูเต็มๆ 3 บทครับ.. คลิกเพื่อโหลด

ตีพิมพ์เป็นเล่ม : ในชื่อ "Hi-Speed Math" (ต.ค.52) (ปกสีม่วงและสีฟ้า)
    โดย สนพ. science center (ธรรมบัณฑิต) .. ราคาปกเล่มละ 159 บาท
   


ผลงานเล่มบาง
(1) เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน ม.4-5-6

    + เฉลยแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียน สสวท. ม.4-5-6 ..รวม 8 เล่ม
    (ครบทุกชั้นทุกเทอม ยกเว้น ม.4 เทอม 1 ซึ่งทาง สนพ. มีผู้เขียนแล้ว)
    + พร้อมแนวคิดของแต่ละข้อ / สรุปเนื้อหาแต่ละบทโดยย่อที่สุด

ฉบับ E-Book : ไม่มี (เพราะงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ สนพ.)

ตีพิมพ์เป็นเล่ม : สอบถามได้ที่ สนพ. science center (ธรรมบัณฑิต)

(2) Math E-Book ฉบับเข้มข้น (Conc/Revise!)

    + เป็นหนังสือสรุปเนื้อหาและตัวอย่าง ฉบับกระเป๋า พกใส่กระเป๋าเสื้อได้
    + แบ่งเป็นระดับ ม.4-5-6 ..ชั้นละ 1 เล่ม (รวมทั้งหมด 600 กว่าหน้า)

ฉบับ E-Book : ปัจจุบันเปิดให้โหลดฟรี
    และเคยมอบให้กับผู้ที่อุทิศเงินสนับสนุน Math E-Book

ตีพิมพ์เป็นเล่ม : (รวมอยู่ในเล่ม "ตะลุยโจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์" แล้ว)

(3) รวมข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ (2549-2553)

    + รวมโจทย์ O-NET 2549-2553 ครบทุกข้อ เรียงลำดับจากง่ายไปยาก
    + พร้อมทั้งเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด แม่นยำ

ฉบับ E-Book : แจกฟรีทางอีเมล สำหรับผู้แจ้งจุดผิด
    และผู้ที่อุทิศเงินสนับสนุน Math E-Book

ตีพิมพ์เป็นเล่ม : (อาจนำไปรวมในเล่ม "O-NET สนทนา")