ดาวน์โหลด Math E-Book


ไฟล์ Math E-Book
        Release 1.0-1.8, 2.0-2.2 -- ตกรุ่นแล้ว -- (175,644 ครั้ง)
        Release 2.2.04 -- ตกรุ่นแล้ว -- (34,079 ครั้ง)
        Release 2.9 preview#1-2 -- ตกรุ่นแล้ว -- (16,532 ครั้ง)
        Release 2.5 -- ตกรุ่นแล้ว -- (83,319 ครั้ง)
        Release 2.6 (7.47 MB) -- ใหม่ล่าสุด -- (591 ครั้ง)

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 0 ครั้ง

ไฟล์ Math E-Book ฉบับเข้มข้น
        Release Oct.11 -- ตกรุ่นแล้ว -- (34,694 ครั้ง)
        Release Oct.14 (2.36 MB) -- ใหม่ล่าสุด -- (6,880 ครั้ง)

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 0 ครั้ง

สำหรับไฟล์เอกสารแบบ .PDF นั้น ต้องเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Reader 8.0 ขึ้นไป
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้ครับ

ไฟล์โปรแกรม Adobe Reader
สำหรับ Windows 7, 8
        Adobe Acrobat Reader DC 2015 (75.3 MB - setup)

แต่ถ้าไม่สามารถใช้ Adobe Reader ได้ (หรือไม่ต้องการใช้) ก็ขอแนะนำสองโปรแกรมนี้ครับ!

ไฟล์โปรแกรม Foxit PDF Reader (อันนี้ใหญ่กว่า ทำงานได้หลากหลายกว่า)
สำหรับ Windows XP, Vista, 7, 8
        Foxit PDF Reader 4.3.1 (5.6 MB - portable)
        Foxit PDF Reader 7.2.0 (41.8 MB - setup)

ไฟล์โปรแกรม Sumatra PDF (อันนี้ขนาดเล็กที่สุด ใช้เปิดอ่านอย่างเดียว)
สำหรับ Windows XP, Vista, 7, 8
        Sumatra PDF 3.0 (3.2 MB - portable)ข้อแก้ไขที่พบในขณะนี้

ข้อแก้ไขสำหรับ Release 2.6

หน้าบริเวณแก้จากแก้เป็น
ยังไม่มีผู้แจ้งครับ