ดาวน์โหลดอีบุ๊ค

Math E-Book
        Release 1.0–1.8, 2.0–2.2 ... (176,616 ครั้ง)
        Release 2.2.04 ... (34,079 ครั้ง)
        Release 2.9 preview#1–2 ... (16,532 ครั้ง)
        Release 2.5 ... (83,319 ครั้ง)
        Release 2.6–2.6.4 (6.70 MB) -- รุ่นล่าสุด -- (15,709 ครั้ง)
           ((สามารถเปิดอ่าน online ได้ที่กรุ๊ป MathHubb ด้วยครับ))

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 0 ครั้ง

Math E-Book ฉบับเข้มข้น
        Release Nov.06, Apr.07, Sep.07, Jun.08 ... (เผยแพร่ทางอีเมล)
        Release Oct.11 ... (34,694 ครั้ง)
        Release Oct.14 ... (13,806 ครั้ง)
        Release Dec.16 (2.30 MB) -- รุ่นล่าสุด -- (314 ครั้ง)

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 1 ครั้ง

ดาวน์โหลดผลงานเล่มอื่น

"O-NET สนทนา"
        โหลดฟรี 2 บท (3.79 MB)

ตะลุยข้อสอบจริง 33 พ.ศ. (2520–2552)
(ตีพิมพ์ในชื่อ Hi-Speed Math เล่ม 1-2)
        โหลดฟรี 3 บท (2.78 MB)
        รวมจุดแก้ไขในหนังสือ (0.11 MB) - อัปเดต 01/12/59

ตะลุยแนวข้อสอบ O-NET, PAT1, วิชาสามัญ (2552–2559)
(เรียกเล่นๆว่า Hi-Speed Math เล่ม 3)
        demo 6 บท (3.70 MB) - เล่มนี้กำลังเขียนค้างอยู่ครับ


โปรแกรมที่ใช้เปิดอ่าน

ไฟล์เอกสารแบบ .PDF นั้น จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมหรือแอพ Adobe Reader 10 ขึ้นไป
สามารถดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดได้ฟรี ตามลิงก์นี้ครับ

โปรแกรม Adobe Acrobat Reader 15/16
        Adobe Reader - Windows 7-8-10 (90.5 MB)
        Adobe Reader - Mac OS X 10.9-10.10 (147 MB)
        Adobe Reader - iOS
        Adobe Reader - Android

โปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นทางเลือก สำหรับ Windows 7-8-10
        Foxit PDF Reader 8.1.0 (49.5 MB) - (อันนี้ใหญ่กว่า ทำงานได้หลากหลายกว่า)
        Sumatra PDF 3.1.2 (3.4 MB) - (อันนี้ขนาดเล็กมาก เปิดอ่านได้เลยไม่ต้องติดตั้ง)


ข้อแก้ไขที่พบในขณะนี้

ข้อแก้ไขสำหรับ Release 2.6.2

หน้าบริเวณแก้จากแก้เป็น
ยังไม่มีผู้แจ้งครับ