ดาวน์โหลด Math E-Book


ไฟล์ Math E-Book
        Release 1.0-1.8, 2.0-2.2 -- ตกรุ่นแล้ว -- (175,555 ครั้ง)
        Release 2.2.04 -- ตกรุ่นแล้ว -- (34,079 ครั้ง)
        Release 2.9 preview#1-2 -- ตกรุ่นแล้ว -- (16,532 ครั้ง)
        Release 2.5 (6.26 MB) -- ใหม่ล่าสุด -- (82,721 ครั้ง)

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 2 ครั้ง

ไฟล์ Math E-Book ฉบับเข้มข้น
        Release Oct.11 -- ตกรุ่นแล้ว -- (34,694 ครั้ง)
        Release Oct.14 (2.36 MB) -- ใหม่ล่าสุด -- (6,224 ครั้ง)

ยอดโหลดชั่วโมงล่าสุด 2 ครั้ง

สำหรับไฟล์เอกสารแบบ .PDF นั้น ต้องเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Reader 8.0 ขึ้นไป
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้ครับ

ไฟล์โปรแกรม Adobe Reader
สำหรับ Windows 7, 8
        Adobe Acrobat Reader DC 2015 (47.8 MB - setup)

แต่ถ้าไม่สามารถใช้ Adobe Reader ได้ (หรือไม่ต้องการใช้) ก็ขอแนะนำสองโปรแกรมนี้ครับ!

ไฟล์โปรแกรม Foxit PDF Reader (อันนี้ใหญ่กว่า ทำงานได้หลากหลายกว่า)
สำหรับ Windows XP, Vista, 7, 8
        Foxit PDF Reader 4.3.1 (5.6 MB - portable)
        Foxit PDF Reader 7.1.5 (34.9 MB - setup)

ไฟล์โปรแกรม Sumatra PDF (อันนี้ขนาดเล็กที่สุด ใช้เปิดอ่านอย่างเดียว)
สำหรับ Windows XP, Vista, 7, 8
        Sumatra PDF 3.0 (3.2 MB - portable)ข้อแก้ไขที่พบในขณะนี้

ข้อแก้ไขสำหรับ Release 2.5

หน้าบริเวณแก้จากแก้เป็น
287ข้อ (8.6)วงเล็บเปิดที่เลขข้อหายไป
65ตัวอย่าง 2.12= {2}= {-2}
17ตัวอย่าง 1.3คำตอบต้องเปลี่ยน 6 กับ 7 เดี่ยวๆ ให้เป็น {6} กับ {7} ทั้งหมด
82ข้อ [2]a < b|a| < |b|
145ตัวอย่าง ค.(-3) และ -1/5(-2) และ +2/5
390ข้อ (23.3)แก้คำว่า = 1 ทั้งหมดให้เป็น = 0
467ข้อ (20.4)พยัญขนะพยัญชนะ
23ตัวอย่าง 1.7ลืมกำหนด U = {เซตว่าง,1,2,3,4,5,6,7,{1,2},{3,4},(5,6)}
86-87ตัวอย่าง 2.27-28196 และ 272192 และ 276
66ตัวอย่าง 2.1545]45)
217, 225ข้อ (23.4)[-3,2), [-3,6)(-3,2], [-3,6]
226ข้อ (31.4)รูปกราฟของ r และ r-1 สลับกัน
425ข้อ (3.2)=12=รู้ท12
48บรรทัดที่ 421/521/50ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแจ้งข้อแก้ไขครับ.. คุณ Chaichan Ja, คุณ Jirakom, คุณ Aob, คุณ Jom,
คุณ P Namsai