Math E-Book (คณิตศาสตร์ ม.ปลาย)

previewเป็นเอกสารแบบ .PDF ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร ม.ปลาย และโจทย์แบบฝึกหัด ที่เรียงลำดับจากง่ายไปยาก พร้อมทั้งเนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากนี้ในตอนท้ายยังมีโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 18 ฉบับ (2541 ถึง 2552) และข้อสอบความถนัดทางวิศวะฯ (ข้อที่เป็นคณิตศาสตร์) ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้เขียนจัดทำขึ้น ก็เพื่อใช้ประกอบการสอนเป็นหลัก

ในท้ายบทเรียนและท้ายข้อสอบ มีเฉลยคำตอบและเฉลยวิธีคิดไว้ให้แล้วครบทุกข้อ ... เชื่อว่าหากผู้อ่าน Math E-Book ฉบับนี้ได้ให้เวลาทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างถี่ถ้วน และฝึกทำโจทย์แบบฝึกหัดไปทีละขั้นๆ พร้อมกับตรวจเฉลยไปด้วย ก็จะติดตามบทเรียนจนจบได้อย่างลุล่วง (แต่หากมีข้อสงสัยก็ควรถามจากผู้รู้ทันที ไม่ควรปล่อยให้ติดค้างต่อไป :)

E-Book ฉบับนี้แจกให้ใช้อ่านส่วนบุคคลได้ฟรี! (การนำไปใช้ในงานอื่นๆ ต้องได้รับการยินยอมก่อนครับ) ... หากท่านผู้อ่านมีข้อสงสัย คำแนะนำ หรือต้องการแจ้งข้อบกพร่อง กรุณาติดต่อที่ kanuay@hotmail.com หรือโพสต์ข้อความไว้ในเว็บบอร์ดครับ ..และนอกจากนั้น ยังสามารถฝากที่อยู่อีเมลไว้ เพื่อรับแจ้งข่าวอัพเดททันใจ จากเว็บ Math E-Book ด้วยครับเนื้อหาภายใน Math E-Book


  • Math E-Book Release 2.5

      (27 มี.ค. 54)
    เป็นฉบับเต็มๆ ล่าสุด ที่เปิดให้ดาวน์โหลดอยู่ครับ .. ภายในเล่มประกอบด้วย

1. เนื้อหาและแบบฝึกหัด : ครบทุกหัวข้อตามหลักสูตรใหม่ ม.ปลาย
+ เนื้อหาที่ควรทำความเข้าใจเพิ่มเติม และตัวอย่างโจทย์
+ ข้อสังเกต, จุดที่ผิดบ่อย, ข้อควรระวัง, พร้อมทั้งเรื่องแถม 9 เรื่อง ในหน้าสุดท้ายของ 9 บท
+ แบบฝึกหัดเรียงลำดับจากง่ายไปยาก พร้อมทั้งเฉลยคำตอบและวิธีคิดในตอนท้ายของบท

2. ข้อสอบเอ็นท์ฯ : โจทย์และเฉลยวิชาคณิตศาสตร์ (2541-2552)
+ บทวิเคราะห์ข้อสอบ แยกตามหัวข้อในบทเรียน และลำดับโจทย์จากง่ายไปยาก
+ สถิติช่วงคะแนนย้อนหลังของแต่ละฉบับ
+ โจทย์ข้อสอบความถนัดทางวิศวะฯ เฉพาะข้อที่เป็นคณิตศาสตร์

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นที่แล้ว
• จัดรูปแบบเอกสารใหม่ทั้งหมด เพื่อให้อ่านง่ายสบายตายิ่งขึ้น
• เพิ่มเติมคำอธิบายเนื้อหาและตัวอย่างประกอบ (บทที่ 1-4)
• ปรับปรุงเฉลยวิธีคิดให้เข้าใจง่ายขึ้น (บทที่ 1-4 และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งหมด)
• เพิ่มข้อมูลการเรียงลำดับโจทย์ข้อสอบจากง่ายไปยาก และเพิ่มข้อสอบ 2549-2552
• ตัดบางส่วนที่ไม่จำเป็นหรือล้าสมัยออกไป เพื่อไม่ให้จำนวนหน้ามากเกินพอดี

  • ผลงานเล่มอื่นๆ..

      เช่น ฉบับเข้มข้น, O-NET สนทนา, ตะลุยโจทย์, ฉบับขี้หลอก ฯลฯ
    รวมทั้งหนังสือแบบตีพิมพ์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ หน้านี้ ครับ

451024 ครั้ง

ที่มีการโหลดหน้านี้